חבל הבשור בתקופה הביזנטית כתופעה ייחודית

חבל הבשור בתקופה הביזנטית כתופעה ייחודית

לאור שנים רבות של שוטטות באזור, התגבשה אצלי תמונה מעניינת של מקבץ מערכות יישוביות צפופות בתקופה הביזנטית (המאות הרביעית עד השביעית לספירה) בחבל הבשור. בהוצאת “אריאל” ניסיתי לנתח תופעה זאת של פריחה בשולי האקלים הים-תיכוני, על סף המדבר. התיקונים בכתב היד נערכו עקב שגיאות בעריכה של ההוצאה, ואיתה הסליחה.

דן גזית.

Photo by Robert Raderschatt, CC BY-SA 3.0 כנסיית איה סופיה: משיאי האדריכלות הביזנטית

השארת תגובה