רשימת פרסומים  –  דן גזית

רשימת פרסומים – דן גזית

מונוגרפיות:

 • תשמ”ו. חבל הבשור. תל אביב (216 ע’).
 • תשנ”ה. חבל הבשור בתקופת הברזל א’ לאור ניתוח קיראמי של שכבה 8 בתל-שרע. עבודת-גמר לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב (106 ע’, 28 לוחות, 1 מפה).
 • תשנ”ו. סקר ארכיאולוגי של ישראל – מפת אורים (125). ירושלים. (223 ע’).
 • ארכיאולוגיה, היסטוריה ויחסי אדם-סובב באגן נחל בשור-גרר.בתוך: קשטן, א’ ויהודאי, מ’ (עורכים). תכנית-אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור. א.ב. תכנון, תל אביב: 164-129.
 • תשע”ג. סקר ארכיאולוגי של ישראל – מפת צאלים (129). באתר האינטרנט של רשות העתיקות, סעיף “מפות סקר” (Google chrome).
 • תשע”ד. עם מ’ גלברד: שביל אוגדת עזה, ממצפור נירים לתל גמה. חוברת למדריך + אסופת מאמרים. רשות הטבע והגנים ואוגדת עזה.

 

רשימות ומאמרים:

 • ארבה בגבולות. השבוע בקבוץ הארצי, יוני (?), (ע’ ?).
 • סקר בחולות חלוצה. כנס חולות חלוצה – קובץ מאמרים, המדור לידיעת הארץ: 2-3.
 • 1970 (עם א’ מאיר). צאלים (דפדפת). קצין חינוך ראשי – המדור לידיעת הארץ, צה”ל.
 • (שנות ה-70: מכתב לעתון “על המשמר” בעניין הביטוי ‘צור מחצבת – כור מחצבת’; מכתב לעתון “הארץ” על תרגומי שמות מקומות מהשפה הערבית – נחל בוהו, נחל גמילה וגבעות מצילות).
 • 1981 (עם א’ מוזל) 8: 173-186. A Collection of Flint Tools from the Fayum. Tel Aviv
 • תשמ”ג. צפון הנגב וחבל הבשור. בתוך: שפלן, י’ (עורכת). באנו אליך הנגב – 40 שנות התישבות בנגב. המועצה האזורית אשכול: 34-36.
 • תשמ”ג (עם ר’ גופנא). כלי צור מן התקופה הכלקוליתית מנחל בשור. קדמוניות 61: 15-16.
 • תשמ”ה (עם ר’ גופנא). הבנין המצרי מימי השושלת הראשונה בעין בשור. ארץ ישראל י”ח: 238- 242.
 • 1985 (עם ר’ גופנא). The First Dynasty Egyptian Residency at `En Besor. Tel Aviv 12: 9-16.
 • תשמ”ז. הליטוש בגרזני הצור – תוצאה אפשרית גם של הפעלתם כמכשירי-כרייה. מכמנים 3: 37-39.
 • אזור “שיוצא לאור”. טבע וארץ ל’ 2 (ע’?).
 • תשמ”ז. (עם ד’ גטניו). ארץ פלשתים – מחורבת פטיש למצודת פטיש (דפדפת). החברה להגנת הטבע.
 • תשמ”ח. חבל הבשור. אריאל 55-56: 71-77.
 • תשמ”ח. כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. הדים 22 (132): 22.
 • תולדות האדם בחבל הבשור. בתוך: ליבנה, א’. חבל אשכול – סקר נוף ומסלולי טיול. ירושלים: 85-93.
 • פִּטרי בגרר. בתוך: אגודת הארכיאולוגים בישראל – כנס תל חסי 3.5.1990 : 100 שנות ארכיאולוגיה בארץ ישראל , תקצירי הרצאות: 11.

 

 • תשנ”א (עם ר’ הברון). מפגעים חמורים בנחל בשור – האם הנזק הפיך? גיאוגרפיה 4: 7.
 • תשנ”א. רצפת הפסיפס בבאר שמע. הקונגרס הארכיאולוגי ה-י”ז בישראל, תקצירי הרצאות: 18.
 • תשנ”ב (עם י’ לנדר). כנסיית סטפנוס הקדוש בחורבת באר שמע. קדמוניות 97-98: 32-40.
 • תשנ”ב. פיטרי בתל גמה – שיטות חפירה וגישה מדעית. ארכיאולוגיה 3: 34-40.
 • 1992 (עם י’ לנדר). The Lost Church of St. Stephan. Israelal 46: 9-16.
 • 1993 (עם י’ לנדר). Stephan Church at Beer Shema`. In: Tsafrir, Y. (ed). Ancient Churches Revieled. Jerusalem: 273-276.
 • תשנ”ד. אגן נחל בשור תחתון – ארכיאולוגיה על סף מדבר. בתוך: לרון, י’ (עורך). כנס נחלי ישראל 1994, תקצירי הרצאות. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: 13-16.
 • תשנ”ד. חבל הבשור בתקופה הביזנטית – אדם וסביבה. אריאל 100 א’: 172-178.
 • תשנ”ה. תגובה למאמרו של ד”ר דן פורת: לבעיית הזהוי והאפיון של מוטיבים אמנותיים מעולם הצומח בעיר הקדומה עבדת – עלון למורי הביולוגיה 142: 30-37. עלון למורי הביולוגיה 144. האוניברסיטה העברית: 65-66.
 • Two Egyptian Copper Tools from `En Besor. In: Gophna, R. Excavatios at `En Besor. Tel Aviv: 221-228.
 • 1995 (עם א’ פלדמן). דרך הבשור (חוברת הדרכה). רשות שמורות הטבע.
 • 1995 (עם ר’ הברון). מערכת העיקול. ארץ וטבע 40: 68-69.
 • ניצנה; רחובות בנגב; חלוצה. בתוך: שפירא, ר’ ולביא, ד’ (עורכים). איזורי החולות במחוז הדרום. פנימי – רשות שמורות הטבע: 13-19.
 • רעידת אדמה בנגב. ארץ וטבע 61: 11.
 • תש”ס. תהליכי התישבות בחבל הבשור בימי השולטן עבד אלחמיד השני. בתוך: שוורץ, י’, עמר,ז’ וציפר, ע’ (עורכים). ירושלים וארץ-ישראל (ספר אריה קינדלר). ירושלים: 183-186.
 • Sedentary Processes in the Besor Region at the Age of the Sultan Abdelhamid II
 • In: Gradus, Y. Meital, Y. and Ze`evi, D. (eds). Ottoman Beer Sheva Centenary, book of Abstracts. B. G. University, Beer Sheva: 12.
 • הנדסת המישור. ארץ וטבע 71: 64-66.
 • The Transition from the Chalcolithic Period to the Early Bronze Age: An Analogy to a Known Historical Situation. In: Van den Brink, E. C. M. and Yannai, E. (eds.). In Quest of Ancient Settlements and Landscapes; Archaeological Studies in Honour of Ram Gophna. Tel Aviv: 155-158.
 • תשס”ב. מקורות המים של חורבת באר שמע. בתוך: שילר, א’ (עורך): עם הפנים אל הנגב – אריאל 152-3. עמ’ 222-224.
 • תשס”ב. איש החול. ארץ וטבע (מטמון) 23: 38-39.
 • The Halutza Sands Getting Their Drift. Eretz Magazine 86: 16-17.
 • תשס”ג. “דרך הבשור”: מסלול תיירותי-נופי לאורך נחל הבשור; תהליכי תכנון, ביצוע וסיכומי ביניים. בתוך: פורת, ח’ וגרדוס, י’ (עורכים): הנגב – יובל של עשייה, קובץ מאמרים לזכרו של יצחק ורדימון. ירושלים: 167-170.
 • ארץ נושבת. מסע אחר – מטיילים 72: 10-13.
 • The Revival of Sedentism in Israel`s Northern Negev from 1882 to 1917. From Wilderness to Oasis. In: On the Fringe of Society: Archaeological and Ethnoarchaeological Perspectives on Pastoral and Agricultural Societies. 3 June 2004 Conference, Book of Abstracts. W. F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem: 10-11.
 • השרידים ממלחמת העולם הראשונה שנותרו באיזורי הקרבות בחבל הבשור. בתוך: פימנטל ע’ ושילר א’ (עורכים): ארץ-ישראל במלחמת העולם הראשונה; המערכה בנגב ובסיני, אריאל 167: 99-107.
 • הטופוגרפיה של חבל הבשור התחתי והשפעתה על הקרבות במהלך שנת 1917. בתוך: פימנטל, ע’ ושילר, א’ (עורכים): מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל – “היום שאחרי” –הקרבות לאחר כיבוש באר שבע, נובמבר 1917 . הוצ’ אריאל, ירושלים: 12-9.
 • עם ר’ גופנא: The Southern Frontier of Canaan during the Early Bronze Age III: Some Neglected Evidence. In: Maeir, A. M. and de Miroschedji, P. (eds). 2006.
 • “I Will Speak the Riddles of Ancient Times”: Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar, on the Occasion of His Sixtieth Birthday; Vol. 1, Winona Lake, Indiana: 33-38.
 • תשס”ז. מאבן יאיר ליישוב הנגב. עת-מול 192: 23-20.
 • תשס”ח. הבאר שליד המצודה. ארץ וטבע 114: 33-32 (בהשתתפות טלילה ליבשיץ).
 • באש או בחרב, 1917-18: דילמת ‘הפרשים הקלים האוסטרליים’ במלחמה העולמית הראשונה. באינטרנט: אתר העמותה למורשת המערכה על א”י במלחה”ע 1.
 • האימפריה תוקעת יתד: בנייה ממלכתית עות’מאנית של מבני-ציבור בצפון הנגב בתקופת עבדולחמיד השני , טרם הקמת באר שבע. באינטרנט: אתר העמותה למורשת המערכה על א”י במלחה”ע 1.
 • Permanent and Temporary Settlements in the South of the Lower Besor Region: Two Case Studies. In: A. Fantalkin & A. Yasur-Landau (eds.) Bene Israel; Studies in the Archaeology of Israel and the Levant during the Bronze and Iron Ages in Honour of Israel Finkelstein. ( Brill) Boston: 75-85.
 • באש או בחרב 1918-1917: דילמת ‘הפרשים הקלים האוסטרלים’ במלחמה העולמית הראשונה. בתוך: פימנטל, ע’ (עורך ראשי). קרבות מישור החוף ושפלת יהודה במלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל. הוצ’ אריאל, ירושלים: 32-25 (+תקציר באנגלית).
 • קטע של כתובת נבאטית מונומנטאלית מתל פארעה הדרומי (שרוחן). חדשות ארכיאולוגיות (באתר האינטרנט של רשות העתיקות).
 • (עם רינה הברון) מכרות הגופרית והמפעל ליד בארי – אתר נעלם וחשיבות השימור. בתוך: עמית-כהן, ע’ ונאור, מ’ (עורכים). אתרים 1. המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל: 92-89.
 • ישובים שהוקמו בחבל הבשור בימיו של הסולטאן עבד אלחמיד השני. בתוך: שילר א’ (עורך): אוכלוסיות לא מוכרות וישובים מיוחדים בישראל. אריאל 205-204 : 165-168.
 • באש או בחרב? דילמת הפרשים הקלים האוסטרליים 1919-1917. מערכות  456: 56-52.
 • כשמתעלמים מהטופוגרפיה. מערכות 459: 62-58.
 • חיים בן יאיר, חלוץ גואלי הקרקעות בחבל הבשור. נאמנגב 11: 7-4.
 • Saidel, B. A., Gazit, D., Erickson-Gini, T. Al’Obeidat Structures in Western Negev: An Example of Bedouin Architecture from the British Mandate Period in Israel. IEJ.(In press).
 • מרזב-אבן בעל פיית ראש-אריה מחורבת הוגה. באתר avnei-gazit.
 • שבר-כתובת נבאטית מתל שרוחן. באתר avnei-gazit.

 

דוחות של חפירות וסקרים  

 • תשכ”ג. סקר ארכיאולוגי באיזור רואביה – עין שרוחן. עלון המדור לידיעת הארץ של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר 10: 10-12.
 • תשל”ז (עם ר’ גופנא). נחל הבשור. חדשות ארכיאולוגיות ס”א-ס”ב: 42-43.
 • תשמ”א. ממצאים חשובים נתגלו בסקר ארכיאולוגי הנערך באזור. אשכול – עלון המועצה מס’ 60: 2-3.
 • תשמ”ג. מפת אורים. חדשות ארכיאולוגיות פ’-פ”א: 56-57.
 • 1985 (עם ר’ גופנא). A Chalcolithic Flint Implement from Nahal Besor, Site M.`Atiqot
 • XVII: 182-186.
 • תשמ”ה. עין שרוחן. חדשות ארכיאולוגיות פ”ז: 44-45.
 • 4: 28 `En Sharuhen. ESI
 • סקר חולות עגור 1988. ארץ היעל ב3: 70-71.
 • תשמ”ט. באר צאלים. חדשות ארכיאולוגיות צ”ג: 90.
 • תשמ”ט. מפעלות הרומאים בסביבת תל-פארעה הדרומי (שרוחן) – בעקבות הסקר. הקונגרס הארכיאולוגי הט”ו בישראל, תקצירי הרצאות: 10.
 • 11-12. : 7-8 Be`er Se`elim. ESI
 • תשנ”א (עם י’ לנדר). חורבת באר שמע. חדשות ארכיאולוגיות צ”ו: 35-37.
 • 10: 43-45. (With Y. Lender). Horvat Be`er Shema`. ESI
 • (עם י’ לנדר וי’ קלמן). סקר ארכיאולוגי ב”פארק שקד”. רשות העתיקות – פנימי.
 • סקר ארכיאולוגי בנחלים חצרים – פטיש. רשות העתיקות – פנימי.
 • סקר ארכיאולוגי בבסיס חצרים. רשות העתיקות – פנימי.
 • חפירות באר שמע: רקע גיאוגרפי, מקורות היסטוריים והצעות זיהוי, הכנסייה והפסיפסים. פרקים לדוח הסופי. רשות העתיקות – פנימי.
 • פסל מחורבות חלוצה. רשות העתיקות – פנימי.
 • תשנ”ג (עם ר’ גופנא). יישוב פרזות מתקופת הברונזה המאוחרת באתר גרר ה’: ממצאי סקר. עתיקות 22: 15-19.
 • תשנ”ד. אורווה תת-קרקעית ליד רביבים. חדשות ארכיאולוגיות ק’: 101-102.
 • תשנ”ד. חלוצה – פסל שייש. חדשות ארכיאולוגיות ק’: 110-111.
 • תשנ”ה. עין שרוחן: אתר מתקופת הברזל א’ בנחל בשור. עתיקות 25: 41-45.
 • תשנ”ה. נחל סחף – מצבורי מטבעות. חדשות ארכיאולוגיות ק”ג: 116-117.
 • סקר אתרים פרהיסטוריים ליד צאלים. בתוך: רוזן, ס’ (עורך). הכנס השנתי של העמותה לפרהיסטוריה, תקצירי הרצאות. אוניברסיטת בן גוריון בנגב: 2.
 • סקר מפת צאלים. חדשות ארכיאולוגיות 110: 121-122.
 • אתרי החנייה בחולות חלוצה: איסטרטגיה של תפיסת שטח. בתוך: רוזן, ס’ (עורך). הכינוס השנתי של העמותה הישראלית לפרהיסטוריה, תקצירי הרצאות. אוניברסיטת בן גוריון בנגב: 12.
 • אתרי החנייה בחולות חלוצה: איסטרטגיה של תפיסת שטח. בתוך: צוק, צ’ (עורך). חדשות בעתיקות, גיליון מאי, רשות הטבע והגנים (באינטרנט): 5.

 

עריכת קבצים ומפות

 • חבל הבשור. קובץ מאמרים על חבל הבשור. המדור לידיעת הארץ (51 ע’).
 • 1983-1985. עריכת “אשכולון“, ירחון המועצה האזורית אשכול.
 • שפוני טמוני חול“. קובץ מאמרים על חולות חלוצה-עגור. המדור לידיעת הארץ (78 ע’).
 • חומר רקע לכנס “ההתישבות בנגב“. המדור לידיעת הארץ (127 ע’).
 • דרך התגרין“. קובץ מאמרים על מערב הנגב. המדור לידיעת הארץ (98 ע’).
 • 1994 (עם ד’ גספר). מערך שבילים וטיולים. בתוך: דביר, א’ וצ’פלין, ע’ (עורכים). מפת טיולים וסימון שבילים – מישור חוף הנגב (13). החברה להגנת הטבע.
 • מפת דרכים עתיקות בנגב. בתוך: דביר, א’ וצ’פלין, ע’ (עורכים). מפת טיולים וסימון שבילים – חולות ורמת הנגב (16). החברה להגנת הטבע.
 • 25 הערות, תיקונים ותוספות לכתב היד של: בר יוסף, ע’ וגרפונקל, י’. 2008. הפרהיסטוריה של ארץ ישראל. אריאל (ללא התייחסות המערכת; אולי במהדורה השנייה – אם תהיה…).
 • החל משנת 2012: עריכה והגהה של הרבעון “נאמנגב” – בטאון המועצה לשימור אתרים במחוז הדרום.

 

שונות

 • תש”ל. (מכתב למערכת). ביבר 31 (בטאון גן החיות בתל אביב):29.
 • תשל”ג. “מלך ממש”. תסריט לסרטון של וועת החינוך, בימוי – חנה דגן
 • תשל”ט. הערות לשיפור החוברת נחל הבשור, בהוצאת החברה להגנת הטבע – המרכז ללימודי שדה, באר שבע (בעריכת א’ ארבל) – נוסח משופר של הנ”ל מתשל”ו.
 • ערכים בתוך: יצחקי, א’ ואלון, ד’ (עורכים). מדריך ישראל; השרון, דרום מישור החוף וצפון הנגב (ו). ירושלים (26 ע’).
 • ממצאים חשובים נתגלו בסקר ארכיאולוגי הנערך באזור. אשכול 60 (בטאון המועצה האזורית וישוביה): 3-2.
 • חבל הבשור (ערכת הדרכה). הוצאת המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית – פנימי (50 ע’).
 • כלי צור מסראביט-אל-ח’אדם. אוניברסיטת תל אביב, המכון לארכיאולוגיה – פנימי.
 • גיאוגרפיה וארכיאולוגיה בשטחי האש של באלי”ש; ערכת הדרכה. המדור לידיעת הארץ,
 • צה”ל – פנימי.
 • שדות ירוקים גורמים (כנראה) לשינויים אקלימיים בשטחי הנגב. אשכול 71 (בטאון המו”א אשכול וישוביה): 2.
 • 1983-1985. 21 מסלולי טיול בחבל הבשור. בתוך: “אשכולון” , ירחון המועצה האזורית אשכול.
 • הצעה למסלולי טיול, אתרי תיירות ושילוט מיבנים בתחומי המועצה האיזורית אשכול. מועצה איזורית אשכול – פנימי.
 • (עם ע’ אלון וא’ ליבנה). הצעה לפתיחת ציר טיולים מוסדר (“דרך הבשור”) לאורך נחל בשור. רשות שמורות הטבע – פנימי.
 • ערכים שונים בתוך: ליבנה, א’. רמת הנגב – סקר נוף ומסלולי טיול. ירושלים: 80, 96, 116, 120, 140.
 • שייח’ (נבי) נוראן. קיבוץ מגן – פנימי.
 • יהודה אמון – שנה. בתוך: 1999. יהודה אמון, 1926-1996 (חוברת זכרון בהוצאת המשפחה): 14.
 • טיוטת הצעה: אתרים בחבל הבשור בימי המקרא – במגמת “תיירות 2000”. מועצה איזורית אשכול – פנימי.
 • (ללא תאריך). ניצול מים בנחל הבשור ע”י אוכלוסיות קדומות (סקירה פרלימינרית עם הערה לגבי נחל גרר). בתוך: גפני, ג’. דו”ח מחקר בנושא: המעיינות לאורך נחל הבשור, שפיעתם וניצולם לאורך ההסטוריה ובימינו. רשות שמורות הטבע, אגף איכות הסביבה (פנימי): 8-10.
 • חולות שונרה – סקירה ארכיאולוגית. רשות שמורות הטבע והגנים – פנימי.
 • ערכים בתוך: ברקאי, א’. מדריך ברקאי – טיולי שטח במדבר. חיפה: 101, 102-103, 105, 107-108, 110.
 • ערכים שונים בתוך: מרקוס, מ’ (עורך). מדריך ישראל החדש, כרך 14. ירושלים.
 • חלקי ערכים בתוך: מרקוס, מ’ ואלעזרי, י’ (עורכים). אנציקלופדיה “מפה” (ב-9 כרכים).
 • ערכים בתוך: ברקאי, א’. חוצה ברקאי – מסע השטח הגדול. חיפה: 181-182, 184, 186, 188 193-195, 198, 264-265.
 • התנהגות הבדווים – תגובה ליחס השלטונות. שיבר 4 (ירחון במועצה האיזורית אשכול) : 2.
 • חלוץ גואלי הקרקעות בחבל הבשור. שטוצר 1 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 17.
 • מטאמורפוזה: הרהורים על הקשר האבולוציוני שבין ה”שיינקינאים” של היום לבין החלוצים של פעם. שטוצר 2 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • סליחה, שמעון בבית? (על אידיאולוגיה והיסטוריה בשמותיהם של מקומותינו). שטוצר 3 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • זהירות, רגיש!. ככה זה 1 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • מי אנחנו ? ככה זה 2 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • הקשר הגורדי, ביצת קולומבוס ובארות חבל הבשור. ככה זה 3 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • טוב שם משמן טוב. ככה זה 4 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • תשס”ד. קברי הענקים. עת-מול 173: 3.
 • פארק הליס. מסמך פנימי עבור רשות הטבע והגנים.
 • הפנים שהשיקו אלפי שנים. ככה זה 5 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • תל שרוחן – מקור החיים?! ככה זה 6 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • כאשר אינך יודע דרך הרוח… ככה זה 7 (ירחון המועצה האיזורית אשכול): 18.
 • “ויחפרו באר אחרת — ויקרא שמה שטנה” (ברא’ כו: 21). ככה זה 8 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • נחל שמריה כמשל. ככה זה 9 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • אומרים שאני אינני אני… ככה זה 10 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • דרך ארץ. ככה זה 11 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • ויקטור וחברים. ככה זה 12 (ירחון במועצה האיזורית אשכול): 18.
 • ענן אבק באורך חמישים קילומטרים. ככה זה 13 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • מאלכסנדר (ינאי) ועד אלכסנדר (דמיריאן). ככה זה 14 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • “הצבא חזר בשלום מארץ דרי החולות”. ככה זה 15 (ירחון במו”א אשכול): 19.
 • הראשון שהעז והצליח. ככה זה 16 (ירחון במו”א אשכול): 21.
 • “ויקצר עבדך ויכל ואסם וכינס”. ככה זה 18 (ירחון במו”א אשכול): 19.
 • 2005 (עם א’ שילר). האם ‘תרגיל ההטעיה’ של קולונל מיינרצהגן הביא לכיבוש באר שבע? אריאל 169: 122-124.
 • עלייתם ונפילתם של המגדלים הפורחים באוויר. ככה זה 19 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • יבקע צורים במדבר (תהלים עח: 15). ככה זה 20 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • “ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים”. ככה זה 21 (ירחון במו”א אשכול): 19.
 • השלל משלאל (או: גיאורג החסיד יורד לאוסטרליה). ככה זה 22 (ירחון במו”א אשכול): 20.
 • איך נולד כביש… ככה זה 23 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • סופות בנגב. ארץ וטבע 100: 48.
 • …ותודה לפקיד! ככה זה 24 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • מה זה? שחור ולבן ורטוב. ככה זה 25 (ירחון במו”א אשכול): 19.
 • מעשה בזקן ממלמל, בצדקת ניידת ובשולפת צפורן. ככה זה 26 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • ‘משלושה יוצא אחד’. ככה זה 27 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • טיילתי, מצאתי, לקחתי, הבאתי הביתה ו-אופס… ככה זה 28 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • בישוף, נדבן וכלכל – במעגל. ככה זה 29 (ירחון במו”א אשכול): 19.
 • אישו, תמה ויהודה שבים הביתה (סוף-סוף…). ככה זה 30 (ירחון במו”א אשכול): 25.
 • תגליות ארכיאולוגיות בחורבת באר-שמע. ככה זה 31 (ירחון במו”א אשכול): 16.
 • “והשיבו את האבן על-פי הבאר למקומה” (ברא’ כ”ט 3). ככה זה 31 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • איך נולדה “דרך הבשור”? ככה זה 32 (ירחון במו”א אשכול): 19.
 • התיישבות חסרת מנוח. ככה זה 33 (ירחון במו”א אשכול): 11-8.
 • על מה שומרת השמורה ? (ככה זה 34 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • ביקור קרובים. ככה זה 35 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • להכנס לשדה מוקשים (וגם לשרוד). ככה זה 36 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • טבלת האתרים הביזנטיים הגדולים בחבל הבשור (באנגלית). אתר האינטרנט של אונ’ בר-אילן.
 • מסתורי הנקיק האבוד. ככה זה 37 (ירחון במו”א אשכול): 27.
 • ושלא נגמל מהיופי. ככה זה 38 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • ימות החול. ככה זה 39 (ירחון במו”א אשכול): 25.
 • ויהי בנסוע אהרון. ככה זה 40 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • מכופפי הכבישים. ככה זה 41 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • “התרבות הבשורית”. ככה זה 42 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • הפצצה ממשיכה לתקתק. ככה זה 43 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • חיים גורי פגש את אחותו של המלך ארתור בכביש 234. ככה זה 44 (ירחון במו”א אשכול): 14.
 • רעייתו של יוסף הצדיק נטמנה בשמורת הטבע. ככה זה 45 (ירחון במו”א אשכול): 14.
 • לתומנו חשבנו שתמיד “קפצו על המציאה…”. ככה זה 46 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • מה ענין שמטה אצל הר סיני ? ככה זה 47 (ירחון במו”א אשכול): 25.
 • פעם היה פה בעל בית. ככה זה 48 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • נחל בשור ונחל גרר. עידן התנך (עתון מקוון בעריכת בני אליהו): www.bibleage.com/article/index.html
 • ניצלנו בנס. ככה זה 49 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • באישורו של רבנו גרשום מאור הגולה. ככה זה 50 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • התחפרות-רבתי באיזור. ככה זה 51 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • תחנת דרכים מצרית בפארק אשכול. ארץ וטבע 114: 14.
 • מי אמר ש”לא כל הנוצץ זהב הוא”? ככה זה 52 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • בטרם תגיע הרכבת. ככה זה 53 (ירחון במו”א אשכול): 14.
 • איש גדול מכפר קטן. ככה זה 54 (ירחון במו”א אשכול): 14.
 • תאומים, אך לא זהים. ככה זה 55 (ירחון במו”א אשכול): 15.
 • מערכת העיקול. ככה זה 56 (ירחון במו”א אשכול): 12.
 • כתיבת הארץ. ככה זה 57 (ירחון במו”א אשכול): 12.
 • אותיות מחכימות. ככה זה 58 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • “מפני שדרים בין בצעי המים”. ככה זה 59 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • הפתעה בעיקול הנחל. ככה זה 60 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • נביאים, עושי-נפלאות וסתם זקנים. ככה זה 62 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • גשר על מים סוערים. ככה זה 63 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • הענין הזה עדיין נגרר, אז היכן באמת שכנה גרר? ככה זה 64 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • שיר-צלצל גמלת. ככה זה 65 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • החלוצה מחלוצה. ככה זה 66 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • בסך הכל התכוונו לטובה. ככה זה 67 (ירחון במו”א אשכול): 10.
 • סבט אטמק. ככה זה 68 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • בר-מינן. ככה זה 69 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • שעורה אבטיחים ושקדים. ככה זה 70 (ירחון במו”א אשכול): 20.
 • הצצה נדירה לעבר הרחוק. ככה זה 71 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • פארעה II. וויקיפדיה (ציטוט מ”ככה זה” 71).
 • שלושה שירים. בתוך: ניסינוביץ י’, פייראיין-וייל י’ ופוגל ש’ (עורכים). תש”ע. משיב הרוח – שירה דרומית. ירושלים: 11-9.
 • חבלים נפלו לי. ככה זה 72 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • ארץ השאמאנים. ככה זה 73 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • לופט-געשעפטן. ככה זה 74 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • עבד כי ימלוך. ככה זה 75 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • ניחוח ספרים. חוברת לזכר נסים (ג’פי) סביליאנו, קיבוץ גבולות: 10.
 • החקלאות הבדווית בחבל הבשור. יבול שיא, עיתון לחקלאות מתקדמת 50: 82.
 • הרבה ארבה. ככה זה 76 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • דפוס בארי. במקום 15: 2.
 • תולדות שמות ישובים באשכול. ככה זה 77 (ירחון במו”א אשכול): 9.
 • “מי יבנה, יבנה בית -“. ככה זה 77 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • בצורת בנגב. ככה זה 78 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • התל שמסתכלים עליו מלמעלה… ככה זה 79 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • מתקפת תלים.ככה זה 80 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • סוסים במרתף. ככה זה 81 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • רוחות מלחמה. ככה זה 82 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • סומך נופלים וזוקף כפופים. ככה זה 83 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • לחתוך בבשר החי. ככה זה 84 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • משעול המים בתל שרוחן. ככה זה 85 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • כעובד אדמה בעת העתיקה, מה היה משפיע על שיקוליך להתיישב כאן? ככה זה 86 (ירחון
 • במו”א אשכול): 20.
 • מה האבנים האלה לכם. ככה זה 87 (ירחון במו”א אשכול): 20.
 • “צבר” שהוא “עולה חדש”. ככה זה 88 (ירחון במו”א אשכול): 20.
 • להוביל “צפונים” בחבל הבשור. ככה זה 89 (ירחון במו”א אשכול): 18.
 • (עם רנה הברון): מכרות הגופרית והמפעל ליד בארי. המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, מרחב הדרום – פנימי.
 • גבולות – זהו לא רק שם של ישוב. ככה זה 90 (ירחון במו”א אשכול): 29.
 • “כוחות עלומים היכו שורשים בחוף מבטחים”. ככה זה 91 (ירחון במו”א אשכול): 28.
 • משל האבטיח. ככה זה 92 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • והיה העקוב למישור. ככה זה 93 (ירחון במו”א אשכול): 25-24.
 • ויניקהו דבש מסלע. ככה זה 94 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • עקדה במטלע (שיר). בתוך: בלטר, גד (עורך): מלחמה שלא נשכח. “מערכת”, קיבוץ דליה: עמ’ 87.
 • מבצע סיני הפרטי שלי (פואמה). בתוך הנ”ל, עמ’ 102-99.
 • שמות שצלחו את נהר הזמן. ככה זה 95 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • בזכות הטשטוש. ככה זה 96 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • האם גם בחבל הבשור “פסחו על שתי הסעיפים” (מל’ א’ יח:21)? ככה זה 97 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • מה שבאמת עוטף את עזה. ככה זה 98 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • שיחור, שור, שרוחן ונחל בשור. ככה זה 99 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • “קבענו בפאב של אל-חלוץ”. ככה זה 101 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • השבח והיקר למהנדסי העבר. ככה זה 102 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • 6.12 .סוסים במרתף. בתוך: נאמנגב 2, פרסום אינטרנטי, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (באתר המועצה): 6-4. (=ככה זה 81).
 • יוני 2012. המטבע כסוכן תרבות. חדשות בעתיקות – פרסום אינטרנטי, רשות הטבע והגנים: 6-5.
 • “ערים גדולות ובצורות בשמים”. ככה זה 103 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • עכשיו כבר מותר (אולי) לדון בדבר. “ככה זה” 104 (ירחון במו”א אשכול: 24.
 • “בעולם הזה מתחמים באבנים ובחצובות”. ככה זה 105 (ירחון במו”א אשכול):24.
 • 8.12. “טיילתי, מצאתי, לקחתי, הבאתי הביתה ו- אופס…”. הזמן הירוק, שבועון התנועה הקיבוצית, מ’ס’ 1346, ע’ 18. פורסם לראשונה ב”ככה זה” 28 (2006), ירחון במועצה האזורית אשכול, ע’ 26.
 • רוחות מלחמה. בתוך: נאמנגב 3, דפי-קשר לנאמני המועצה לשימור אתרים במרחב הדרום: 7-4. פורסם לראשונה ב”ככה זה” 82, 2010.
 • קריאת שמע. ככה זה 106 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • אות בת אלפיים שנות. ככה זה 107 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • וכך הכל התחיל (“החצרים”). ככה זה 108 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • “בדוי, פלאח ומצרי עמדו וצפו בשמים” – וזאת לא התחלה של בדיחה (רקע גיאופוליטי לייסוד שלשת המצפים, 1943). בתוך: גיאוגרפיה ללא גבולות, הכנס ה-53 של האגודה הגיאוגרפית הישראלית, חנוכה תשע”ג, דצמבר 2012, אונ’ בן גוריון, תקצירי הרצאות: 93.
 • שני שירים (וישכם אברהם בבוקר; הירוגליפים).הזמן הירוק, שבועון התנועה הקיבוצית מס’ 1363, 27.12.12 :16-15 .
 • תרצו או לא – אגדה כבר יש כאן. ככה זה 109 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • כל הארץ מטמונים-מטמונים. ככה זה 110 (ירחון במו”א אשכול): 24.
 • מה נשתנה? ככה זה 111 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • אדוני המושל, מאחוריך!.ככה זה 112 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • “לכולם נתן מתנות רפואה”. ככה זה 113 (ירחון במו”א טשכול): 26.
 • אימפריה של בוץ. 232 מס’ 114 (ירחון במו”א אשכול): 22.
 • דרישת-שלום מ-12.5.43. המאוורר, עיתון אינטרנטי בבארי (אביבית ג’ון): 12.
 • עכשיו מותר לדון בגירוש הבדוים. על צד שמאל, מגזין יומי עצמאי (באינטרנט, עורך נפתלי רז), גליון 152 מיום 17.6.2013. פורסם לראשונה ב”ככה זה” 104 מחודש מאי 2012. עלון המועצה האזורית בני שמעון קיבל (ינואר 2014) אישור לפרסמו.
 • דיונה תחת מיקרוסקופ. 232 מס’ 115  (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • לחיים! 232 מס’ 116 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • ולמה נקרא שמן עוים? 232 מס’ 117 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • הדפוס העברי הראשון בנגב. המאוורר 15 (ירחון אינטרנטי, קיבוץ בארי).
 • “הגענו לרפיח, פנינו שמאלה – -“. 232 מס’ 118 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • …ואז האיראנים הגיעו. 232 מס’ 119 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • הנשק האישי של קין אחי-הבל. 232 מס’ 120 (ירחון במו”א אשכול): 26.
 • 1.2014. גוש בארי. המאוורר, עיתון אינטרנטי בבארי.(אביבית ג’ון): 17.
 • בין שתי ערים. 232 מס’ 121 (ירחון במו”א אשכול): 22.
 • דואר-נע הנגב בא היום. 232 מס’ 122 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • 2.14 , 11.3.14: שמות ישובים בלשון רבים במערב הנגב. בתוך: דוד אסף – בלוג עונג שבת (עונ”ש), מדור שאלות ותשובות לקוראים.
 • 2.14: האנדרטה בצומת גבולות. בתוך: דוד אסף – בלוג עונג שבת (עונ”ש), מדור תגובות.
 • ‘הגדוד שלנו’. 232 מס’ 124 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • ביר שנק. 232 מס’ 125 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • ביר שנק. נאמנגב 7. בטאון מחוז דרום, המועצה לשימור אתרים: 7.
 • נחלת יצחק. 232 מס’ 126 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • גוש בארי. 232 מס’ 127 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • עברו שבע שנים והנה זה בא שוב. 232 מס’ 128 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • לשקם או בעיקר לתעד? נאמנגב 8. בטאון מחוז דרום, המועצה לשימור אתרים: 7.
 • משל האבטיח. דבר עבר 20 (עלון רשות העתיקות): 46. (פורסם לראשונה ב”ככה זה“).
 • ימות החול. דבר עבר 21  (עלון רשות העתיקות) : 35-36. (פורסם לראשונה ב,ככה זה“).
 • הספד: חוברת זכרון למושיקו ורדי (הוצ’ המשפחה, 2013): 45.
 • ותמלא ארצו סוסים. 232 מס’ 130 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • “שפשוף קל ונעים”?… 232 מס’ 131 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • “אהוד בן גרא,אטר יד ימינו”. 232 מס’ 132 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • “איזה כיף לי, אני מתנדב בגן לאומי אשכול”. חדשות בעתיקות – עלון מקוון, נובמבר 2014, ע’ 7, רשות הטבע והגנים.
 • “חוזה הנגב”. 232 מס’ 133 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • משטרת שובל. נאמנגב 9: 4.
 • “השתגעת? מה אתה משווה בכלל”. 232  מס’ 134 (ירחון במו”א אשכול): 30.
 • “פרוט לי, בבקשה, ססטרץ אחד לשני דופונדים”. 232 מס’ 135: עמוד 30.
 • “היום הייתם לעם”. 232 מס’ 136: עמוד 29.
 • תגליות בחוליות. 232 מס’ 137: עמוד 29.
 • ההחמצה הגדולה. 232 מס’ 138: עמ’ 29.
 • פארק אשכול – סקר שרידים מימי המלחמה העולמית הראשונה. חדשות בעתיקות (יוני 2015), עלון אינטרנטי של רט”ג: 5.
 • “בבקשה סלול את הכביש במקום אחר”. 232 מס’ 139: עמ’ 29.
 • נספח שימור נחל בשור. עבור: רשות הטבע והגנים – הכרזת תמ”א נחל בשור (עזרי אלון).
 • כל חיי אני (מדלג מצל אל צל). שיר ביוּ-טיוב בביצוע אליזט רטר.
 • ילדי גן העדן. 232 מס’ 140: עמ’ 30 .
 • מבצע רותם. 232 מס’ 141: עמ’ 30 .
 • 5 “סיבובים” אצל דוד אסף (עונ”ש), בתוך “סיבובים” מאת יהודה זיו, 14.10.15: סעד, בארי, ניר יצחק, באלי”ש ו”סיבוב חנה’לה”.
 • “כל הזכויות שמורות לצה”ל”. 232 מס’ 142: עמ’ 30.
 • העולם התחתון של באר שבע. 232 מס’ 143: עמ’ 30. מכתב למערכת: תודה למארגני    האינדינגב. עמ’ 2.
 • מקורות, בת 7000. 232 מס’ 144: עמ’ 30.
 • המבריח המעופף. 232 מס’ 145: עמ’ 30.
 • כשבחצי הגרוש היה חור. 232 מס’ 146: עמ’ 25.
 • הנחל בדמות מניפה. 232 מס’ 147: עמ’ 28.
 • דגל שהוא נס. הבלוג של יואב אבניון, 29.2.16.
 • תעלומה בעלומים. 232 מס’ 148: עמ’ 28.
 • רון בלב ואת ביד. 232 מס’ 149: עמ’ 29.
 • גם גאון עלול לפשל. 232 מס’ 150: עמ’ 29.
 • …ותודה לפקיד! נאמנגב 13. עמ’ 9-8 (= “ככה זה” 40).
 • דרך החושים. 232 מס’ 151: עמ’ 27.
 • השבח והיקר למהנדסי העבר. חדשות בעתיקות, יולי 2016 (ירחון אינטרנטי ברט”ג): 5-4. (פורסם לראשונה ב”ככה זה“).
 • “המזרח הרחוק” זה כאן. 232 מס’ 152: עמ’ 27.
 • ההונאה הגדולה, הקשר הבולגרי וסייפני המדבר. 232 מס’ 153: עמ’ 27.
 • כך שלטו כאן הבריטים. 232 מס’ 154: עמ’ 26.
 • החי: צומח או דומם? 232 מס’ 155: עמ’ 26.
 • כמו דוח עיסוקים (רצפת באר שמע). חדשות בעתיקות (נובמבר 2016). רשות הטבע והגנים (עורך צביקה צוק): עמ’ 7-6.
 • כמו דוח עיסוקים. 232 מס’ 156: עמ’ 26.
 • 2016, דצמבר. תעלומה בעלומים (מתוך “ככה זה“). נאמנגב 15: 5-4.
 • 2016, דצמבר. כך שלטו כאן הבריטים (“משטרת שובל”). נאמנגב 15: 10-9.
 • הקיסר הדרינוס “שחיק עצמות”. 232 מס’ 157: 26.
 • דרישת שלום מצבא מצרים… 232 מס’ 158: 27.
 • מעבר רעים. 232 מס’ 159: 26.
 • לופט-געשעפטן (עסקי אוויר). נאמנגב מס’ 16.  ע’ 9-8 (= “ככה זה” 75).
 • גוש בארי: מתכון עתיק לשפע חומרי? בתוך: באר מים חיים (בארות בנגב, המועצה לשימור):29-28 (פורסם לראשונה ב”ככה זה“).
 • תעלומה בעלומים: בתוך: באר מים חיים (בארות בנגב, המועצה לשימור): 67-66 (פורסם לראשונה ב”ככה זה“).
 • שמות וכינויים באשכול. 232 מס’ 160: 26.
 • “בזעת אפיך תאכל לחם”. 232 מס’ 161: 24.
 • עבר חצי-יובל ושוב מלחמה. 232 מס’ 162: 24.
 • באש או בחרב. נאמנגב 17 (המועצה לשימור אתרים – עלון אינטרנטי): 11-16.
 • בית עלמין שסביבו צמח ישוב. 232 מס’ 163: 24.
 • כפריר, באר ודקל. 232 מס’ 164: 29.
 • “אין חיה כזאת!”. 232 מס’ 165: 28.
 • על באר אבו בקרה. חדשות בעתיקות ספטמבר 2017: ע’ 3.
 • מה ההבדל בין זבוב לפיל. 232 מס’ 166: 28.
 • ההונאה הגדולה, הקשר הבולגרי וסייפני המדבר. נאמנגב 16: 11-12.
 • “אחיזה בקרן שמש היא צעד ראשון לשליטה בתבל”. 232 מס’ 167: 28.
 • 8 (מתוך?…) דברים שאולי לא ידעתם – א’. 232 מס’ 168: 28.
 • ”                  ”              ”              ”    -ב’. 232 מס’ 169: 28.
 • העולם התחתון של באר שבע. 232 מס’ 170: 28.
 • הגיעה עת סיכומים. 232 מס’ 171: 28.
 • תעלומה בעלומים. נאמנגב 20: 7-6.

 

מתוכנן אי-פעם להתפרסם

 • (עם א’ פלדמן). דרך הבשור – מסלול טיול. אצל: שילר, א’ (עורך). אריאל. (נוסח משופר של החוברת שיצאה לאור ע”י רשה”ט).
 • על “ידיעת הארץ” (אצל אלי שילר).
 • משעול המים בתל שרוחן. בתוך: דוחות החפירות המחודשות בתל שרוחן, בעריכת ג’ להמן (אנגלית). אמור לצאת לאור בארה”ב.
 • שתי הערות על מתודיקה של הדרכה (אצל אלי שילר).
 • Excavations at Kh. Be`er Shema`. `Atiqot. (With I. Lender).

 

בשיקולי הכנה

 • התחדשות יישוב הקבע בצפון הנגב בשלהי התקופה העות’מאנית (שם זמני). עבודה לתואר שלישי. (המחלקה ללמודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב).
 • זהוי תֵימוֹת באפוס המקראי: סיפור יהודה ותמר = סיפור שמשון; סיפור יוסף ויציאת מצרים = סיפור אדד במלכים א, יא (הוזכר ב”ככה זה” 136); תימת “השיבה הביתה” (מחרוזת סיפורי יעקב).

 

 

רשימות שפרטיהן אבדו

 • ליומון “הארץ” על רגימת אבנים בכבישים ביום הכיפורים.

 

תגובה אחת

 1. אסתי תירוש הגב

  דן , (אדם מזן נדיר), מדהים!

  פריונך ותפוקותיך רבים מהכיל ומרשימים יותר משאפשר לשער… ואעפ”כ, אני כבר מייחלת להגשמתו של מה שבשיקולי הכנה:
  זהוי תֵימוֹת באפוס המקראי: סיפור יהודה ותמר = סיפור שמשון; סיפור יוסף ויציאת מצרים = סיפור אדד במלכים א, יא (הוזכר ב”ככה זה” 136); תימת “השיבה הביתה” (מחרוזת סיפורי יעקב).

  וכמובן שלבי נצבט על מה שלא נודעו עקבותיו, והוא עניין עתיר לחלוחית וכה נוגע לחיים הארציים…

  ו… הבה נקבע שיח על קפה משיב נפש בקמפוס של ב”ג. אני ממאנת למוש משם, ולומדת כאורח חיים, בעניין כן שאינו נחלש, שלא כתיפקודים אחרים שניכרת בהם התמתנות-מה…

השארת תגובה