רשימון גיאוגרפי (Gazetteer ) של אתרי פרזות ברזל א’ בחבל הבשור התחתי

רשימון גיאוגרפי (Gazetteer ) של אתרי פרזות ברזל א’ בחבל הבשור התחתי

רשימון גיאוגרפי של אתרי פרזות ברזל א’ בחבל הבשור התחתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* מקורות:

 1. סקר דרום “בית שיח’ עלי”, אמנון גת ודן גזית, ספטמבר 2010.
 2. ידיעה בע”פ מרם גופנא ( טעון בירור נוסף).
 3. התגלה בסיור פיקוח ע”י ד’ גזית, בהשתתפות א’ גת. (1991).
  3א. הקרמיקה מברזל א’ התגלתה ע”י א’ גת ודווחה במפת “נירים”.
 1. עורי, 1952; גופנא, 1962 [“חצר כפתורים”}; כהן, ר’. תשל”ח. קובור אל-ולידה. חדשות ארכיאולוגיות סה-סו: 51-50. בחודשי אוגוסט 2007, 2009 ו-2010 נערכה באתר חפירה לימודית של אונ’ בן גוריון בהנהלת ג’ להמן וס’ רוזן בהשתתפות משלחות מגרמניה ומקנדה.
 2. בע”פ מדוד אלון. ד’ גזית וסוקר מפת פטיש, א’ גת (בנפרד) לא הצליחו למצוא את האתר.
 3. בע”פ מפרחיה נחשוני (חפירת נובמבר 2006); החופרת כינתה את האתר “מפגש נחל פטיש – נחל ביטחה”. בעונת החפירות השניה (יולי-אוגוסט 2007) נחשף מקדש פלישתי הכולל אלמנטים המזכירים את המקדש בתל קסילה. באפריל 2008 נערכה במקדש עונת חפירות נוספת.
 4. גופנא, ר’. תשכ”ד. ידיעות כ”ח: 243-242 (אולי באתר הזה היה בית הקברות של                         אתר נחל פטיש).
 1. מקור כמו 7 לעיל : כ-1800 מ’ מדרום, בגדה הימנית של הנחל, זיהה ד’ גזית ריכוזי חרסים בני התקופה פזורים במדרונות בשטח של כ-3 דונמים.
 2. מקור כמו 7 לעיל : 238-237.
 3. מקור כמו 7 לעיל: 243-242.
 4. גזית, ד’. תשנ”ה. עתיקות 25: 45-41.
 5. (האתר יוצא-דופן מבחינת השתמרות המבנים ועומק העיים!).
 6. בע”פ מגונאר להמן (בסקר “מפת מבטחים”). בשנת 2017 פורסמה המפה (114) באתר סקר ישראל והאתר אינו מופיע בה!
 7. גופנא, ר’. תשכ”ד. ידיעות כ”ח: 238-237.
 8. דווח על-ידי דוד אלון.
 9. גופנא, ר’. תשכ”ג. ידיעות כ”ז: 174.
 10. ” תשכ”ד.    ”      כ”ח: 241, 243.
 11. ” תשכ”ג.     ”     כ”ז: 174.
 12. ” תשכ”ו. עתיקות ג’: 46-44.
 13. גזית, ד’. תשנ”ה. עבודה לתואר שני: 76.
 14. התגלה תוך פיקוח בשטחי-אש ע”י ד’ גזית, 1992 .

*  *  *

הערות לטבלה:

 • ברשימה 33 אתרי-פרזות; היא מסודרת לפי מיקומם מצפון לדרום והיא לא כוללת אתרים על תלים (להלן).
 • הרשימה לא כוללת אתרים שהם ממצאים אקראיים (מתקנים ומוקדים בודדים וכו’).
 • בטבלה לא צויין “מקור” לאתרים שגילה ד’ גזית בעבודה על מפות אורים [125] (פורסמה 1996) וצאלים [129] (התפרסמה ב-2013 באתר רשה”ע-סקר ישראל באינטרנט) ואתרים הסמוכים להן במפות שכנות (למשל אתרי “גבולות”).
 • הרשימה לעיל מבטלת את רשימת האתרים המופיעה בספח למפה (במקור כמו 20 לעיל: 4) והיא באה במקומה; כמו כן הוחלפו כינויי הארעי לכינויי-קבע (בהתאם למפות הסקר) ועודכנו נקודות-הציון ופרטים מהמפה (למשל, הושמט אתר תל טואיל).
 • ברשימה לא מופיעים אתרים המצויים בסמוך לחבל הבשור התחתי אך אינם שייכים לו מבחינה גיאומורפולוגית (למשל, אתרי נחל חצרים, נחל שונרה ונחל עשן).
 • חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת נמצאו באתרים שרשרת ואורים 69. באתר קובור אל וליידה מסתמן בחפירות 2007-2010 מכלול (מצרי?) רחב-ידיים, בבנייה מאסיבית של לבנים מיובשות בשמש, מתקופה זאת.
 • א’ גת דיווח על חרסים מתקופת הברזל א’ שאיתר במהלך עבודתו בסקר “מפת נירים” באתר ברזל ב’ שייח’ צוליב .
 • הסימון ^  בטבלה מציין אתרים שנהרסו מאז גילויים (נכון לחודש ספטמבר 2009).

 

תלים בחבל הבשור התחתי המכילים שכבת ברזל א’:

 1. מארבים. האנצ’ החדשה לחפירות ארכ’ 3: 867-866. (לדעתי ישנה טעות בנ”צ שבטקסט, שהוא של חורבת מארבים הביזנטית).
 2. שרע. האנצ’ החדשה לחפירות ארכ’ 4: 1570-1563.
 3.  הרור.         ”                    ”              2: 465-461 (כולל קטע ביצור?).
 4. מור (מוגרבי). גת, א’. סקר מפת פטיש (בהכנה לפרסום באינטרנט).
 5. גמה.  האנצ’ החדשה לחפירות ארכ’ 1: 342-335 (כולל קטע ביצור?).
 6. שרוחן.        ”                    ”               4: 1296-1293.

 

    (*) מעודכן חלקית לחודש אוגוסט 2017.

 

 

 

 

 

 

השארת תגובה