“מתחת לאף” – קורס להכרת חבל הבשור התחתי

“מתחת לאף” – קורס להכרת חבל הבשור התחתי

בשנת 1988, בניתי במותג זה מערך-שעורים להכנת קַאדֶר מדריכים כשירים לאזורנו, כקורס במסגרת בית-ספר-ערב להשכלת מבוגרים שפעל במועצה האזורית אשכול (*). בית הספר פעל אז בהנהלתי פעמיים בשבוע, בין השעות 15.30-20.00 בקמפוס של ביה”ס מעלה הבשור. לקורס זה נרשמו 15 תלמידים והוא כלל 25 פגישות, מהן שיחת-פתיחה אחת שלי, שתי הרצאות-אורח (בנושאי בוטניקה ותולדות ההתיישבות העברית בחבל), 7 סיורי-שטח מלאים והשאר מורכבות מסיור + הרצאה בכיתה.

להלן מובאות רשימת הפגישות לפי פרוט יעדי הסיור ותכנית הדיונים בכיתה. כאן מחובתי הנעימה לציין, בהכרת תודה עמוקה, את נהגי המועצה שלנו שהובילו אותנו בבטחה במיניבוס הצהוב לכל ה”חורים” המשונים שגררתי אותם ללא מילת-תלונה אחת ותמיד בחיוך!

 1. שיחת מבוא בכיתה: הגדרת גבולות השטח, מיקום גיאומורפולוגי וגיאופוליטי, אקלים, אפיון כללי, תולדות המחקר, פלינדרס פיטרי, חובות התלמיד.
 2. סיור: חתכים גיאולוגיים בנחל, אתר פארעה B , נחל גמילה. בכיתה: אקלים, אקלימים קדומים.
 3. סיור: מפגשי נחלים: בשור-ניצנה הקדום; בשור-באר שבע. בכיתה: נחל בשור – מיבנה, אגן-ניקוז, נביעות.
 4. סיור: אתר פליאוליתי תחתון בנחל גמילה. בכיתה: פרהיסטוריה.
 5. סיור: אתר כלקוליתי בנחל בשור – ביר שנק. בכיתה: גן העדן הכלקוליתי + שקופיות.
 6. סיור: אתר גילת. בכיתה: המשך התקופה הכלקוליתית וסיכום.
 7. סיור: אתר עין בשור ואתר גשר הבשור. בכיתה: תקופות הברונזה הקדומה א’ וב’ + שקופיות.
 8. סיור: תל שרוחן. בכיתה: תקופות הברונזה הביניימית והתיכונה, תפיסת התילים.
 9. סיור: תל גמה. בכיתה: השלטון המצרי בתקופת הברונזה המאוחרת.
 10. סיור: קוּבּוּר אל וּולאידה. בכיתה: המעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל.
 11. סיור: תל הרור. בכיתה: תקופות הברזל א’-ב’ + תנ”ך פתוח.
 12. סיור: תל סַוַּואוין. בכיתה: “נחל מצרים”, חבל הבשור בספר בראשית ובדברי הימים + תנ”ך פתוח.
 13. סיור: חורבת מנוח ומעבר הבשור. בכיתה: התקופה הפרסית-הלניסטית, התקופה הרומית ו”לימס פלסתינה”.
 14. סיור: חווה חקלאית עתיקה ובית הכנסת במעון. בכיתה: התקופה הביזנטית: התפשטות היישוב, נצרות, יהדות ואיסלאם.
 15. סיור: באר שמע, תל אל-בצל וצומת אורים-מזרח. בכיתה: צלבנים, ממלוכים ותורכים: ממוחמד עלי ועד עבדול חמיד.
 16. סיור: מצודת פטיש ואתר רואבייה. בכיתה: ערב מלחמת העולם הראשונה ואחריה.
 17. סיור: דנגור, שייח’ נוראן. בכיתה: המצפים, 11 הנקודות, צינור המים לנגב, הנגב הנצור במלחמת העצמאות, מבצע “אסף” (על-ידי מרצה אורח).
 18. סיור מלא: חורבות חלוצה, נחל אטדים, באר אסנת מערב, גבולות מזרח, אתר אוהד.
 19. סיור מלא: אנדרטת אוגדת הפלדה, כרם שלום, גבול מצרים, באר מילכה.
 20. סיור בוטאני, מלא: צמחיית חבל הבשור – צמחי אפיק, צמחי מים, צמחי המישור (בהדרכת יורם לוי).
 21. סיור מלא: באר שמע מזרח, חורבת חשיף, נחל אופקים.
 22. סיור מלא: אזור בארי – יד אנז”ק, מכרות הגופרית, חירבת אוּם ג’ראר, שמורת בארי.
 23. סיור מלא: גבעות אטון, אוסף רעים, אוסף כסופים.
 24. סיור מלא: סיור רגלי בקטע מנחל בשור.
 25. סיור מלא (בכפוף לאישור בטחוני): לאורך הקו הירוק, מנחל עוז ועד לכרם שלום, על כביש המערכת.

לקראת סיום הקורס סוכם עם התלמידים על מטלות בכתב כתנאי לקבלת תעודת מדריך ידיעת הארץ בחבל הבשור. 9 תלמידים הגישו עבודות-סיכום יפות וזכו לציונים ולתעודות; בודדים מהם אף הדריכו מעט, הלכה למעשה. לאחר חמש שנים, ביום 15.5.93, נאספנו כולנו (עם אורחים וקרובים) בניהול אלוף (מיל.) מאיר עמית וסיירנו יום שלם באתרי הקרבות שבגבולנו המערבי, בהם לחמו חיילי ומפקדי גולני במבצעי “אסף” ו”חורב” במלחמת העצמאות (ועל כך תוכלו לקרוא בהרחבה ברשימה “מתקפת תלים” באתר זה).

דן גזית

(*) בית-ספר-ערב להשכלת מבוגרים במועצה האזורית אשכול החל לפעול בהדרגה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, בקמפוס של מוסד אשל הנשיא בשיתוף המועצה האזורית בני שמעון. בשנת 1979 “יצא לעצמאות” ועבר לקמפוס בית הספר מעלה הבשור. בשנים 1982-1985, תחת ניהולי, למדו בו פעמיים בשבוע כ-500 תלמידים מהמועצה ומהסביבה ולימדו בו כארבעים מורים. בשנת 1988 נקראתי לחזור אליו ולנהלו לעוד שנה. אז גם ניסיתי לחבור אל המוסד החינוכי שייקרא יותר מאוחר מכללת ספיר, אך הניסיון לא צלח – בעיקר מסיבות טכניות.

צילום: אורה גזית

השארת תגובה