יישוב פרזות מתקופת הברונזה המאוחרת באתר גרר ה’: ממצאי סקר

יישוב פרזות מתקופת הברונזה המאוחרת באתר גרר ה’: ממצאי סקר

מאמר מאת דן גזית ורם גופנא שפורסם באסופה “עתיקות” כרך 22, התשנ”ג / 1993 העוסק ביישוב פרזות מתקופת הברונזה המאוחרת שנתגלה בשנת 1971 על ידי רם גופנא ותלמידיו בעת סיור באתא הכלקוליתי גרר ה’, כ 2 ק”מ מצפון-מזרח לתל הרור

Gazit | אבני גזית אתר גרר ה’ – מבט לצפון

השארת תגובה