אתרים ביזנטיים בחבל הבשור התחתי

אתרים ביזנטיים בחבל הבשור התחתי

בטבלה המצורפת מוצגים כל האתרים בני התקופה הביזנטית (המאות הרביעית עד השביעית לספירה) בחבל הבשור התחתי, על מאפייניהם העיקריים (שמות וכינויים, נקודות-ציון, גודל משוער, תכולה בסיסית שהתגלתה בסקר או בחפירה, תקופות נוספות באתר ומקורות נוספים לסקר אישי). הטבלה מצביעה שהחבל היה מיושב  בתקופה זו בצפיפות יוצאת-דופן ואוכלוסייתו הייתה אמידה למדי, גם עקב היותה משוחררת ממיסוי כאזור ספר.

 

פורמט PDF :

Byzantine Sites in North-Western Negev

פורמט EXCEL :

Byzantine Sites in North-Western Negev

Byzantine Fresco from Hosios Loukas (St. Lucas) monastery in Boeotia, Greece. Public Domain via wikimedia

השארת תגובה